Informace o Všeobecných podmínkách

1. Podmínky účasti:

V případě fyzické účasti na konferenci: 

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • Vstup na akci pro jednu osobu, dle vybrané varianaty
 • Občerstvení během programu akce: dopolední coffee break, oběd, odpolední společenské setkání
 • Sborník přednášek v elektronické verzi ke stažení na www.vidacon.cz (přístup pod heslem, které bude účastníkům zasláno před konferencí emailem)

V případě registrace online přenosu:

 • Link pro připojení k živému přenosu konference do vašeho počítače
 • Přístup k elektronické verzi prezentací  - ke stažení na www.vidacon.cz (přístup pod heslem)
 • Přístup k videozáznamu konference - ke shlédnutí kdykoliv po proběhnutí konference

2. Zrušení registrace:  

Provedená registrace je závazná. Organizátor konference (Ing. Hana Němejcová  - VIDA conference) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Zastoupení přihlášeného účastníka je možné bez dalšího poplatku. Berte prosím v úvahu, že také my objednáváme služby u našich dodavatelů a jsme vázáni termíny a stornopoplatky. Pokud zjistíte po provedené registraci, že se akce nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím vědět co nejdříve. Při zrušení účasti budeme účtovat stornopoplatky uvedené níže:     

 • při zrušení účasti do 15. 4. 2022 nebude účtován žádný stornopoplatek
 • při zrušení účasti v období od 15. 4. do 25. 4. 2022 bude účtováno 25 % účastnického poplatku / osoba jako stornopoplatek
 • při zrušení účasti později, tj.od  25. 4. - 29. 4.2022  bude účtován stornopoplatek ve výši 50 % účastnického poplatku
 • při zrušení účasti později než 29. 4. 2022  bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % účastnického poplatku
 • zrušení registrace bez poplatku je možné také do 48 hod. od registrace 

Ve všech případech je nutné písemné oznámení o zrušení registrace na email: nemejcova@vidacon.cz nebo registrace@vidacon.cz.

3. COVID záruky

V případě nepříznivé Covid situace budeme situaci řešit přesunem akce na pozdější termín. V  tom případě budou mít všichni registovaní účastíci právo rozhodnout se, zda budou akceptovat nový termín či se rozhodnout pro zrušení registrace (bez poplatku).  


4. Platba registračního poplatku: 

Nejsme plátci DPH, uvedené poplatky jsou ceny bez DPH. 

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši, dle splatnosti faktury, nejpozději však 3 dny před termínem konání akce.

V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference, budete písemně upozorněni (na emailovou adresu uvedenou v registraci). Při registraci na konferenci budete vyzváni, abyste předložili doklad o zaplacení nebo poplatek uhradili přímo na místě v hotovosti. Platba kreditní kartou není možná!

5. Účetní náležitosti: 

Finální faktura/daňový doklad Vám bude zaslána automaticky po zaplacení registračního poplatku, a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraci. V případě, že je v registraci uvedena kontaktní osoba, faktura přijde na tento email. Poštou posíláme daňové doklady na vyžádání. 

7.Osobní údaje a pořizování fotografií na konferenci

Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů fyzickou osobou Ing. Hana Němejcová, IČO: 72313111 dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník bere zároveň na vědomí, že během konference pořizujeme fotografie, registrací na konferenci účastník souhlasí s tím, aby byly během konference pořizovány fotografie a ty dále používány k marketingovým účelům. Pokud si nepřejete být během konference fotografován, prosím dejte nám to vědět.  

Kontaktujte nás: 

V případě jakéhokoliv problému s registrací, zálohovou fakturou či dalšími dotazy nás prosím kontaktujte: 

Hana Němejcová 
Tel: +420 604 473810
nemejcova@vidacon.cz