Informace o Všeobecných podmínkách

Podmínky účasti:

1. Účastnický poplatek zahrnuje:

V případě fyzické účasti na konferenci: 

Vstup na akci pro jednu osobu, dle vybrané varianaty
Občerstvení během programu akce: dopolední coffee break, oběd, odpolední společenské setkání
Sborník přednášek v elektronické verzi ke stažení na www.vidacon.cz (přístup pod heslem, které bude účastníkům zasláno před konferencí emailem)
Přístup k videozáznamu konference - ke shlédnutí kdykoliv po proběhnutí konference

V případě registrace online přenosu:
Link pro připojení k živému přenosu konference, který bude účastníkům zaslán 1 den před konferencí emailem
Přístup k elektronické verzi prezentací  - ke stažení na www.vidacon.cz (přístup pod heslem)
Přístup k videozáznamu konference - ke shlédnutí kdykoliv po proběhnutí konference

2. Zrušení registrace:  
Provedená registrace je závazná. Organizátor konference (Ing. Hana Němejcová  - VIDA conference) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Zastoupení přihlášeného účastníka je možné bez dalšího poplatku. Berte prosím v úvahu, že také my objednáváme služby u našich dodavatelů a jsme vázáni termíny a stornopoplatky. Pokud zjistíte po provedené registraci, že se akce nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím vědět co nejdříve. Při zrušení účasti budeme účtovat stornopoplatky uvedené níže:     
  • při zrušení účasti do 12. 3. 2023 nebude účtován žádný stornopoplatek
  • při zrušení účasti v období od 12. 3. do 20. 3. 2023 bude účtováno 25 % účastnického poplatku / osoba jako stornopoplatek
  • při zrušení účasti v období od  20. 3. do 26. 3. 2023  bude účtován stornopoplatek ve výši 50 % účastnického poplatku
  • při zrušení účasti později než 26. 3. 2023  bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % účastnického poplatku
  • zrušení registrace bez poplatku je možné také do 48 hod. od registrace 
Ve všech případech je nutné písemné oznámení o zrušení registrace na email: nemejcova@vidacon.cz nebo registrace@vidacon.cz.
3. COVID záruky
V případě nepříznivé Covid situace budeme situaci řešit přesunem akce na pozdější termín. V  tom případě budou mít všichni registovaní účastíci právo rozhodnout se, zda budou akceptovat nový termín či se rozhodnout pro zrušení registrace (bez poplatku).  
4. Platba registračního poplatku
Nejsme plátci DPH, uvedené poplatky jsou ceny bez DPH
Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši, dle splatnosti faktury, nejpozději však 3 dny před termínem konání akce.
V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference, budete písemně upozorněni (na emailovou adresu uvedenou v registraci). Při registraci na konferenci budete vyzváni, abyste předložili doklad o zaplacení nebo poplatek uhradili přímo na místě v hotovosti. Platba kreditní kartou není možná!
5. Účetní náležitosti: 
Finální faktura/daňový doklad Vám bude zaslána automaticky po zaplacení registračního poplatku, a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraci. V případě, že je v registraci uvedena kontaktní osoba, faktura přijde na tento email. Poštou posíláme daňové doklady na vyžádání. 
6.Osobní údaje a pořizování fotografií na konferenci
Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů fyzickou osobou Ing. Hana Němejcová, IČO: 72313111 dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník bere zároveň na vědomí, že během konference pořizujeme fotografie, registrací na konferenci účastník souhlasí s tím, aby byly během konference pořizovány fotografie a ty dále používány k marketingovým účelům. Pokud si nepřejete být během konference fotografován, prosím dejte nám to vědět.  
Kontaktujte nás: 
V případě jakéhokoliv problému s registrací, zálohovou fakturou či dalšími dotazy nás prosím kontaktujte: 
Hana Němejcová 
Tel: +420 604 473 810
nemejcova@vidacon.cz