Informace o Všeobecných podmínkách

Podmínky účasti:

Účastnický poplatek v případě volby osobní účasti zahrnuje:

  • Vstup na akci pro jednu osobu
  • Občerstvení během programu akce: dopolední coffee break, oběd
  • Sborník přednášek v elektronické podobě ke stažení na www.vidacon.cz (přístup pod heslem, které bude účastníkům předáno na konferenci, případně následně emailem)

Účastnický poplatek v případě volby on-line přenosu zahrnuje: 

  • Sledování on-line přenosu konference v živém vysílání pro jednu osobu
  • Sborník přednášek v elektronické podobě ke stažení na www.vidacon.cz (přístup pod heslem)

Provedená registrace je závazná. Organizátor konference (Mgr. Marcela Musílková  - VIDA conference) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Zastoupení přihlášeného účastníka je možné bez dalšího poplatku. Berte prosím v úvahu, že také my objednáváme služby u našich dodavatelů a jsme vázáni termíny a stornopoplatky. Pokud zjistíte po provedené registraci, že se akce nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím vědět co nejdříve. Při zrušení účasti budeme účtovat stornopoplatky uvedené níže:     

  • při zrušení účasti do  24 hod. od registrace nebude účtován žádný stornopoplatek
  • při zrušení účasti do 9. května bude účtován pouze manipulační poplatek 300 Kč/osoba
  • při zrušení účasti v období od 10.5. do 30.5.2022 bude účtováno 50% účastnického poplatku / osoba jako storno poplatek
  • při zrušení účasti později, tj.od  1.6.2022 bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % účastnického poplatku

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši, dle splatnosti faktury,  nejpozději však 3 dny před termínem konání akce.

V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference, budete písemně upozorněni (na emailovou adresu uvedenou v registraci). Při registraci na konferenci budete vyzváni, abyste předložili doklad o zaplacení nebo poplatek uhradili přímo na místě v hotovosti. Platba kreditní kartou není možná!

V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás kontaktujte na telefonním čísle 737130932.

Finální faktura/daňový doklad Vám bude zaslána automaticky po skončení akce a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraci.( na email uvedený u kontaktní osoby, případně, pokud není, na email účastníka) . Poštou posíláme daňové doklady na vyžádání. 

Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů fyzickou osobou Mgr. Marcela Musílková, IČO: 71304819 dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník bere zároveň na vědomí, že během konference pořizujeme fotografie, registrací na konferenci účastník souhlasí s tím, aby byly během konference pořizovány fotografie.