Vodárenská infrastruktura a její financování
03.05.2022
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel DAP
Konference se zúčastnilo více jak 130 účastníků, a to osobně nebo online formou. Proběhly zajímavé diskuze k otázkám souvisejícím s provozem a financováním vodohospodářské infrastruktury. 
Děkuji všem partnerům konference a přednášejícím, kteří představili své zkušenosti a projekty.
Budeme se těšit opět za rok na shledanou.


Jak si stojí české vodárenství v roce 2022?

Diskutovat se bude zejména o tématech:
* Možnosti a plány financování vodárenské infrastruktury
* Dotační tituly pro vodárenství
* Benchmarking a regulace ve vodárenství
* Strategické investice ve vodárenství v praxi
* Využívání moderních technologií pro dálkové odečty, Smart Metering
Těšíme se na setkání opět v hotelu DAP v Praze!
Hana Němejcová
VIDA conference

Hana Němejcová


+420 604 473 810
nemejcova@vidacon.cz
Program
9:00 hod. Zahájení konference

 Úvodní slovo organizátora a moderátora akce

Moderuje

Pavel Policar je vzděláním vodohospodář. Obor „voda“ studoval v Praze a také ve Velké Británii, kde pak patnáct let pracoval ve vedení velkých vodáren. Stal se z něj ve svém oboru špičkový manažer. Své zkušenosti a schopnosti nyní investuje do společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Za jeho působení v čele představenstva se firma okresního formátu stala významným hráčem v oblasti vodárenství i v zahraničí. 

Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí
vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí

Dotační financování vodárenské infrastruktury: aktuální stav, výhled do dalšího programového období

Ing. Gabriela Baštářová
Státní fond životního prostředí ČR
vedoucí Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury

Udržitelnost a obnova VHI v kontextu OPŽP 2021+

Ing. Lukáš Teklý
Ministerstvo financí ČR
ředitel odboru Sektorová politika

Podmínky cenové regulace a nové postupy v cenotvorbě

Ing. Vilém Žák
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
ředitel a člen představenstva

Zkušenosti s aplikací nového cenového výměru, financování strategických investic

Ing. Želmíra Macková MBA
Ministerstvo zemědělství ČR
vedoucí oddělení analytické a benchmarkingu, Odbor dozoru a regulace vodárenství

Použití benchmarkingu jako nástroje pro regulaci oboru VaK

 Následuje diskuze a prostor pro dotazy

Ing. Luboš Bafrnec
LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným
Ředitel divize Smart Solutions

Správné investování – investujeme tam, kde je to skutečně potřeba – příklady z praxe.

Ing. Anatol Pšenička
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
generální ředitel

Investiční strategie pro vodárenskou infrastrukturu v Moravskoslezském kraji - zkušenosti, praxe, výhledy

Smart metering není zbytečný náklad

Jaromír Charvát je výkonným ředitelem společnosti SOFTLINK, s.r.o. Vysokoškolské vzdělání získal na Vojenské akademii v Brně, v oboru elektrotechnika. Od roku 1993 do roku 2002 pracoval jako ředitel telekomunikační společnosti SOFTLINK, kde mimo jiné vedl projekt výstavby datové on-line transakční sítě pro platební terminály společnosti CCS. V letech 1997-2002 vybudoval datovou celorepublikovou síť na protokolu Frame Relay, ATM a IP jako společný projekt SOFTLINK a České Radiokomunikace,a.s. V letech 2002-2007 vedl Telekomunikační divizi Českých radiokomunikací, kde řídil projekt rozvinutí xDSL sítě a vytvoření ADSL služeb pro rezidenční segment. Od roku 2007 opět vede společnost SOFTLINK. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody.

Ing. Jakub Kožnárek
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
generální ředitel

Využívání moderních technologií pro dálkové odečty v praxi

Financování a rozvoj vodárenské infrastruktury pohledem Svazu měst a obcí ČR. Výhody a úskalí vlastnictví a provozování infrastruktury pro samosprávy.

Vystudoval hutnickou fakultu Technické university VŠB Ostrava obor ocelářství. Od roku 1985 pracoval ve výzkumném ústavu Poldi Kladno. Od roku 1998 pak působil ve funkcích náměstek primátora, později jako primátor města, kde měl na starosti mj. problematiku ochrany životního prostředí a energetiky. Od roku 2020 působí ve funkci ředitele sekce pro projekty a inovativní přístupy Svazu měst a obcí ČR. Zde se zabývá projekty zaměřenými na podporu lokální ekonomiky, vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců municipalit a SMART strategiemi obcí  a měst. Ve Svazu také dlouhodobě působí jako předseda komise pro životní prostředí a energetiku, kromě toho je i místopředsedou výboru pro životní prostředí ve středočeském kraji a člen komise pro životní prostředí a energetiku v Evropském výboru regionů, kde zastupuje municipality ČR.

Ing. Roman Sládek
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
člen Správní rady Svazku

Zkušenosti s vlastnictvím a provozem infrastruktury ve vodárenském svazku

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, pětiprocentní podílník provozní společnosti VAS,a.s., 33 obcí

První poznatek:
Financování rozvoje infrastruktury ve Svazku je plně v režii Svazku. Je příjemcem dotací a současně kofinancuje spoluúčast k přijatým dotacím. To je možné díky úvěrové politice Svazku, která zajistí pro konkrétní obec kompletní financování. Úvěr splácí Svazek a obec následně splácí Svazku. Výhodou je: cena bez DPH, splátka obce Svazku jako investiční příspěvek se obci nezapočítává do Dluhové služby obce, Svazek má díky svému specifickému hospodaření nesrovnatelně lepší úvěrové podmínky, atd..
Druhý poznatek:
Svazek má eminentní zájem o snižování provozních nákladů jako majitel infrastruktury. Jedním z připravovaných projektů je zpracování čistírenských kalů na ČOV Ivančice do kompostu. Jsme si vědomi všech úskalí, zejména legislativy. Ke zpracování potřebujeme množství biomasy, kterou budou dodávat členské obce namísto odvozu do kompostárny a po dohodě s hospodařícími zemědělci budeme případně biomasu doplňovat se současným vracením kompostu na půdu.
Třetí poznatek:
Svazek vlastní historický vodojem z roku 1903, tzv. Báně. V současné době probíhá jeho rekonstrukce a rehabilitace. Nachází se na území Ivančic, je součástí bývalého vodovodu a po dokončení rekonstrukce bychom chtěli ve vodojemu umístit expozici s minimuzeem, abychom lidem ukázali, co před 120 lety bylo možné vymyslet a udělat.

Čtvrtý poznatek:

Svazek spolupracuje s řešitelským týmem VUT Brno, Botanický ústav AV Brno a MU Brno na ověřování účinnosti zařízení (CaviPlasma) sloužící k odstranění mikropolutantů z odpadních vod (antikoncepce, léčiva, pesticidy) na ČOV Ivančice.

 Následuje diskuze a prostor pro dotazy

Po konferenci Vás zveme na neformální setkání při sklence vína.
Partneři konference
 • LK Pumpservice, s.r.o.
 • SOFTLINK s.r.o.
 • Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava, a.s.
 • vodarenstvi.cz
 • PRO energy
 • Časopis SOVAK
 • Komunální ekologie
 • Průmyslová ekologie
 • Energyhub
 • Moderní obec
 • Energie 21
Obecné informace

Hotel DAP***
Vítězné nám. 684/4
160 00 Praha-Dejvice
Tel.: +420 973 211 444
Tel.: +420 973 211 422
www.daphotel.cz
Samostatný vchod do konferenčního sálu je z boční ulice Buzulucká.


Doprava do místa konání: 
Metro trasa A - stanice Dejvická, východ směr Vítězné náměstí, vzdálenost k hotelu cca 50 m 
Tramvajová linka č. 2, 8, 20, 26, 51 - stanice Vítězné náměstí, vzdálenost k hotelu cca 100 m

Doprava autem:

 •  GPS: 50°5’58.558"N, 14°23’41.939"E 

Parkování:

Parkování je možné v okolí hotelu, je zpoplatněno.

Další nejbližší možnosti placeného parkování:

Garáže Dejvická:

vjezd z ulice Studentská 529/1, Praha

aktuálně celodenní parkování za 195 Kč

www.autocratic.cz

 

Parkoviště Národní technické knihovny:

Technická, Praha 6

Cena: 35 Kč / hod nebo 350 Kč za celý den

možno rezervovat místo předem, 300 míst, vzdálenost k hotelu 700 m

www.garazedejvice.cz

Poplatky
Základní registrační poplatek 4900 Kč
Registrační poplatek pro vodohospodářské společnosti 100% vlastněné veřejnou správou 4200 Kč
Registrační poplatek pro státní správu a samosprávu 3100 Kč
Registrační poplatek pro zástupce obcí do 2 000 obyvatel 2500 Kč
Poplatek za online přenos z konference + záznam (bez fyzické účasti) 3900 Kč
Poplatek za online přenos z konference + záznam (bez fyzické účasti) - pro vodohospodářské společnosti 100% vlastněné veřejnou správou 3500 Kč
Poplatek za online přenos z konference + záznam (bez fyzické účasti) - veřejná správa 2500 Kč
Sleva pro 2 a více zástupců ze stejné organizace/instituce (slevy se nesčítají) 10%
Sleva za včasné přihlášení do 5. 4. 2022 (slevy se nesčítají) 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email