Fotovoltaika v praxi
14.09.2022
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel Olympik - a online
 

Fotovoltaika je trendem dnešní doby. Odvětví zažilo svůj první boom v letech 2008-2012, kdy se těšilo významné podpoře státu ve formě garantovaných výkupních cen. Rychlý vývoj technologií však postupně umožnil, aby fotovoltaika začala fungovat i bez podpory státu a nyní zažívá svůj další boom v souvislosti s energetickou krizi a potřebou alespoň částečné energetické soběstačnosti. A nabízí se také několik dotačních titulů, které mohou  významně pomoci s financováním fotovoltaických projektů. 

Nabízíme Vám konferenci, určenou pro potenciální investory fotovoltaických elektráren i majitele již fungujících projektů. Nabídneme Vám praktické informace o legislativě, povolovacích procesech, možnostech financování FVE i inspiraci v podobě realizovaných projektů a zkušeností z praxe.  


Konference se zaměří na tato témata: 

 • Legislativa provozování fotovoltaických elektráren – zákon o POZE, energetický zákon - pravidla komunitní energetiky, fotovoltaika pro bytové domy, akumulace, agrivoltaika
 • Povolovací procesy a projektová příprava - připravované změny ve stavebním zákoně (zjednodušení povolovacího procesu, atd.)
 • Financování FVE – aktuální dotační příležitosti 
 • Povolovací procesy a projektová příprava pro nové FVE v praxi
 • Optimalizace provozu stávajících FVE – možnosti modernizace a repoweringu FVE
 • Fotovoltaika a komunitní energetika, FVE ve veřejné správě
 • Potenciál FVE – brownfieldy a skládky, agrivoltaika
 • PPA smlouvy, možnosti financování FVE na bázi PPA smluv a aukcí v ČR - zkušenosti s prvními PPA kontrakty



Přijďte se inspirovat a vyslechnout si praktické informace o možnostech a podmínkách využití fotovoltaiky soukromými investory i veřejnou správou na konferenci Fotovoltaika v praxi, která se bude konat dne 14. září 2022 v hotelu Olympik v Praze. 

Konferenci aktuálně připravujeme, brzy se zde objeví další informace. 


Těšíme se na vás,

Marcela Musílková a Hana Němejcová
VIDA conference


PS: A jak už je naším dobrým zvykem, na konferenci bude zajištěn živý on-line přenos do Vašeho PC, pokud se nebudete moci zúčastnit osobně!


Program
Ing. Jaroslav Jakubes
ENACO, s.r.o.
Managing Director

Moderuje:

Petr Kusý
Energetický regulační úřad
člen Rady ERÚ

Povolovací procesy na stavbu fotovoltaických elektráren

Martin Sedlák
Svaz moderní energetiky
programový ředitel

Fotovoltaika a další šance pro moderní energetiku

Mgr. Luděk Šikola
Doucha Šikola advokáti, s.r.o.
partner

Právní úprava povolování a provozování FVE, PPA smlouvy

Ing. Jaroslav Jakubes
ENACO, s.r.o.
Managing Director

Současné technologické možnosti solárních elektráren, repowering stávajících FVE

Aleš Hradecký
Cech akumulace a fotovoltaiky
předseda

Fotovoltaika v praxi - na co si dát pozor?

Ondřej Pašek
Unie komunitní energetiky

Podmínky pro komunitní energetiku v ČR, připravované projekty v ČR a zkušenosti ze zahraničí

Ing. Jakub Hrbek
Státní fond životního prostředí ČR
ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

Aktuální dotační možnosti pro fotovoltaiku ze SFŽP ČR

FVE ve veřejné správě

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 
Martin Melichárek
Jarošovský pivovar a.s.
ředitel

Fotovoltaická elektrárna v Jarošovském pivovaru financovaná na principu PPA smlouvy

INg. Michal Seltenreich Ph.D.
MALFINI,a.s.
technický ředitel

Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací - zkušenosti z praxe

Petr Lux
ČEPRO, a.s.
Vedoucí oddělení Alternativní energie

Fotovoltaická elektrárna v ČEPRO, a.s. - zkušenosti z praxe

Partneři konference
 • Enviros
 • ENACO, s.r.o.
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Euractive
 • PRO energy
Poplatky
Registrační poplatek pro soukromý sektor - osobní účast 4500 Kč
Registrační poplatek pro soukromý sektor - on-line přenos, včetně záznamu 4500 Kč
Registrační poplatek pro veřejnou správu - osobní účast 3500 Kč
Registrační poplatek pro veřejnou správu - on-line přenos, včetně záznamu 3500 Kč
Elektronický sborník a videozáznam konference Energetický trh v krizi -9.6.2022 990 Kč
Společná registrace Fotovoltaika v praxi + Hospodaření s energií ve firmách 11.10. + videozáznam konference Energetický trh v krizi, 9.6. 2022 7000 Kč
Sleva pro 2 a více zástupců ze stejné organizace/instituce (slevy se nesčítají) 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email