Povolovací procesy pro OZE po novelách energetického a stavebního zákona
23.03.2023
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel Olympik
 

Chcete stavět fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnu? Novela energetického a stavebního zákona (tzv. LEX OZE1) přinesla řadu změn, která usnadňují některé povolovací procesy. Přijďte se dozvědět, jak na to!

Provedeme Vás procedurou schvalovacích procesů od získání licence od ERÚ, stavebním povolením, změnou územního plánu, posouzení vlivů na životní prostředí, smlouvy o připojení a výkupu elektřiny, registrací u OTE a mnoha dalšími povoleními, které je nutné splnit.

 

Co se na semináři dozvíte: 

 • Změny po novele stavebního a energetického zákona
 • Novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou
 • Jaká povolení, licence a další schvalovací procesy budete muset podstoupit při výstavbě výroben z OZE
 • Kdy je stavba považovaná za stavbu veřejného zájmu a kdy odpadá nutnost změny územního plánu
 • Kdy je potřeba žádat o licenci a prokazovat profesní způsobilost
 • Za jakých podmínek lze stavět bez rozhodnutí o umístění stavby a změny územního plánu, bez stavebního povolení či ohlášení stavebnímu úřadu
 • Jak budou fungovat tzv. Go-To-ZOny, plochy vhodné pro výrobu elektřiny a tepla, které by umožnovaly jednodušší cestu pro schválení nových OZE
 • Co obnáší zařazení výroben OZE do definice „veřejná technická infrastruktura“
 • Jaká nezbytná závazná stanoviska, rozhodnutí a povolení budou potřeba pro výstavbu větrných elektráren a jak tento proces usnadňuje nově přijatá legislativa


Seminář je určen potenciálním investorům do obnovitelných zdrojů, kterým poskytne praktické informace o nových možnostech pro výstavbu obnovitelných zdrojů a provede je aktuálním povolovacím procesem.Věnovat se budeme FV projektům (od střešních mikroelektráren, FVE do 50 kWp až po velké pozemní FV výrobny) a větrným elektrárnám. Hlavní důraz bude věnován velkým zdrojům. 


Změnami Vás provede: Pavel Doucha, Luděk Šikola a Jan Plšek z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti a spol, s.r.o. 

Pohlad do praxe doplní Roman Skalický, obchodní manažer, Solar Global Development, a.s. 


Rozsah semináře: 9.00 - 13.00 hod. 


13.00 hod. Společný obědAktuálně: 

Organizační informace pro účastníky registrované pro osobní účast na semináři budeme rozesílat dnes, tj. v pondělí 20.3.2023 odpoledne.

Organizační informace, včetně linku pro sledování semináře on-line, budeme rozesílat všem účastníkům, kteří vybrali tuto variantu, ve středu dopoledne, tj. 22.3. 2023.. 


Email s organizačními informacemi nedorazil, jaké mohou být důvody?

- Nejčastějším důvodem může být zatím neuhrazená faktura. Jakmile platba dorazí, email posíláme. 

- Email skončil ve složce Hromadná pošta nebo Spam - prosím zkontrolujte.

Vyloučili jste oba tyto důvody a email přesto nemáte? Kontaktujte nás prosím - a to ideálně již  během středy. Pokud zjistíte, že link nemáte až ve čtvrtek ráno, pošleme Vám jej samozřejmě také, jak nejrychleji to půjde. Počítejte však s tím, že se věnujeme organizaci semináře na místě a může se stát, že link dostanete až po zahájení semináře.  

Organizační informace a link pro sledování semináře on-line byly rozeslány

Organizační informace i přístup k videopřenosu byly rozeslány všem účastníkům, kteří mají uhrazený registrační poplatek. Pokud jste platbu odeslali, ale email od nás jste nedostali, ozvěte se nám, prosím!

Marcela Musílková


+420 737130932
musilkova@vidacon.cz
Program

Pavel Doucha je společníkem a jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o. V průběhu své kariéry se věnoval zejména právu životního prostředí a souvisejícím oborům (stavební právo, správní řízení a správní soudnictví, ochrana veřejného zdraví, právo na informace) a následně energetickému právu a všeobecnému právnímu poradenství pro klienty ze sektoru energetiky. 
Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, působil i jako člen rozkladové komise ministra životního prostředí. Je autorem řady odborných článků. Pavel má magisterský titul v oboru Právo a právní věda z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Mgr. Luděk Šikola (* 1974) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1997) a po studiu nastoupil do advokacie. Je partnerem v advokátní kanceláři Doucha Šikola advokáti. Za více než patnáct let právních aktivit v energetice získal rozsáhlé praktické zkušenosti ze sektoru biomasy, fotovoltaiky, větrné energie a malých vodních elektráren. Od roku 2017 je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu pro oblast podporovaných zdrojů energie.

Mgr. Jan Plšek (* 1978) absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2011. Problematice obnovitelných zdrojů energie se systematicky věnuje od roku 2009, nejprve v rámci organizace Ekologický právní servis, posléze v advokátní kanceláři Šikola a partneři, s.r.o., a od roku 2015 v advokátní kanceláři Doucha Šikola advokáti s.r.o., kde působí do současnosti. Jeho hlavní náplní práce je právní pomoc při realizaci projektů obnovitelných zdrojů energie a řešení sporných případů před správními orgány a soudy.

Roman Skalický se pohybuje v oblasti obnovitelných zdrojů energie od roku 2007, kdy působil ve společnosti ENERGY 21 a.s, nyní dlouhodobě pracuje pro skupinu Solar Global. Zaměřuje se zejména na akviziční činnost a veškeré povolovací procesy spojené s oblastí fotovoltaických elektráren. 

Partneři konference
 • Doucha Šikola advokáti, s.r.o.
 • Akademie soběstačnosti
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Euractive
 • Průmyslová ekologie
 • PRO energy
 • Komunální ekologie
 • Solárni novinky
 • Enviweb
Obecné informace

Místo konání:

Hotel Olympik, Sokolovská ul. 138, Praha 8 Invalidovna 

http://www.olympik.cz


Vstup do sálu samostatným vchodem z pravé strany hotelu.

Parkování možné přímo před hotelem bez poplatku - omezené množství míst. Pokud místo nenajdete, je možné využít hotelové hlídané parkoviště za cenu 200 Kč/den. Před vjezdem na parkoviště je nutné si vyzvednout parkovací kartu na recepci hotelu


MHD: Metro B - Invalidovna (5 min), tram č. 8, 24, 3 (5 min)

Poplatky
Základní registrační poplatek - soukromý sektor - osobní účast 4200Kč
Základní registrační poplatek - veřejná správa - osobní účast 3200Kč
Základní registrační poplatek - soukromý sektor - on-line 4100Kč
Základní registrační poplatek - veřejná správa - online 3100Kč
Sleva pro 2 účastníky z jedné organizace (slevy se nesčítají, platí vždy ta nejvyšší) 10%
Sleva pro 3 a více účastníků (slevy se nesčítají, platí vždy ta nejvyšší) 15%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email