Odpadové hospodářství měst a obcí. Nová pravidla a nové výzvy.
18.10. - 07.12.2021
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
online
 

Nově schválená odpadová legislativa přinesla doslova revoluci v pravidlech hospodaření s odpady. Na jejím základě se nyní česká města a obce snaží najít optimální způsob, jak nastavit své odpadové hospodářství a to s co nejmenšími ztrátami. 

Cílem seriálu webinářů je usnadnit jim jejich cestu – informovat o nové legislativě, objasnit její sporné body nebo vyvolat diskuzi tam, kde výklad zákona není úplně jasný. Velký prostor budou webináře věnovat představení zkušeností z praxe. Představíme nové přístupy v odpadovém hospodářství, inovace, možnosti optimalizace, jejichž cílem je snížení nákladů pro města i jejich obyvatele, lepší a spravedlivější organizace svozu i třídění odpadu a v neposlední řadě i přístupy šetrné k životnímu prostředí. 

Těšíme se na setkání opět v online prostoru!

Marcela Musílková a Hana Němejcová

VIDA conference
Kontakty

Program
1. Úvodní webinář: cesta k oběhovému hospodářství, nová odpadová legislativa
18. 10. 2021, 12:30 - 14:30 hodin

Nová odpadová legislativa, vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady (273/2021 Sb.)
Diskuse o dopadech nové odpadové legislativy do praxe a cestě k oběhovému hospodářství

Moderuje: Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obce jinak

Jan Maršák, ředitel odborů odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Štěpán Jakl, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
Miloš Kužvart, výkonný ředitel, Česká asociace oběhového hospodářství
Radek Hořeňovský, předseda klastru WASTen, z.s. 
Pavel Pešek, starosta města Jílové u Prahy

     

2. Nastavení poplatků za svoz komunálního odpadu, motivační systémy pro občany
25. 10. 2021, 13:00 - 15:00 hodin

Stanovení výše a způsobu výběru poplatků za svoz komunálního odpadu dle nové legislativy
Motivační programy pro poplatníky
Zkušenosti z praxe

Moderuje: Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obce jinak

Jan Maršák, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Štěpán Jakl, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Pavel Chodúr, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
 
Michal Zeman, projektový manažer, Obce jinak
Miloš Kužvart, výkonný ředitel, Česká asociace oběhového hospodářství 
Milan Kouřil, náměstek primátora pro ekonomiku, Statutární město Jablonec nad Nisou 
Pavel Pešek, starosta města Jílové u Prahy
3. Organizace svozu odpadu ve městech a možnosti jeho optimalizace
4. 11. 2021, 10:00 - 12:00 hodin

Jak snížit náklady za svoz odpadu ve městech a zároveň poskytovat dobrou službu občanům?
Jaké jsou možnosti optimalizace svozu odpadu? (door to door systémy, duhová popelnice ….)
Jak mohou pomoci nové technologie?
Zkušenosti z praxe

Moderuje: Pavel Mohrmann, šéfredaktor, Komunální ekologie

Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
Zástupce společnosti JRK Česká republika

Pavel Koňa, INISOFT, s.r.o.
Jakub Jirgl, místostarosta, Město Šumperk

Jaroslav Sívek, starosta, Obec Příkazy

4. Předcházení vzniku odpadů. Provozování sběrných dvorů - jejich role a nastavení služeb
11. 11. 2021, 10:00 - 12:00 hodin

Nové cesty a způsoby minimalizace vzniku odpadu.   
Podmínky pro provoz sběrných dvorů, nastavení parametrů služeb 
Zkušenosti z praxe.

Moderuje: Pavel Mohrmann, šéfredaktor, Komunální ekologie

Lenka Šlajsová, vedoucí konzultantka, Regionání rozvojová agentura Plzeňského Kraje
Miroslav Jakuš, technický ředitel, INISOFT, s.r.o.
Zástupce společnosti JRK Česká republika
5. Odpad jako zdroj. Využití odpadu jako druhotné suroviny
18. 11. 2021, 10:00 - 12:00 hodin
Jak vypadá situace na trhu s recykláty. Co se dál děje s vytříděným odpadem? Jak fungují obchodníci s odpadem? Nové možnosti využití odpadů jako druhotných surovin? Jak přispět k rozvoji trhu s recykláty?

Moderuje:
Pavel Mohrmann, šéfredaktor, Komunální ekologie

Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
Zástupce klastru WASTen
David Hausner, ředitel, Plastikářský klastr z.s.
6. Optimalizace svozu odpadu ve městech. Jak zapojit drobné podnikatele do obecního systému nakládání s odpady?
25. 11. 2021, 10:00 - 12:00 hodin

Jaké jsou možnosti optimalizace svozu odpadu? 
Jak zapojit živnostníky do systému hospodaření s odpady? Co je potřeba ohlídat a jak nastavit pravidla.

Moderuje: Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obce jinak

Josef Kotál, vedoucí odboru životního prostředí, Město Vimperk
další přednášející v jednání

 

7. Možnosti energetického využití odpadu
2. 12. 2021, 10:00 - 12:00 hodin

Nové cesty a způsoby minimalizace vzniku odpadu. 
Možnosti spalování a energetického využití odpadu dle nové legislativy.
Připravované projektové záměry a jejich současný stav. Technologické trendy.

Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
Zástupce klastru WASTen
Milan Kazda, starosta, Obec Kněžice
Jaroslav Sívek, starosta, Obec Příkazy


8. Co s bioodpadem?
7. 12. 2021, 10:00 - 12:00 hodin

Jak je bioodpad řešen v současné odpadové legislativě? Zkušenosti s provozováním komunitních kompostáren. Optimalizace svozu bioodpadu
Gastroodpad v režii měst? 


Zástupce společnosti JRK Česká republika  
Zástupce klastru WASTen
Anna Tvrdíková, vedoucí sekce bioodpady a kompostování, CZ Biom
Milan Kazda, starosta, Obec Kněžice

 

Partneři konference
  • WASTen
  • Obce jinak
  • INISOFT
  • JRK
  • PRO energy
  • Euractive
  • Energie 21
  • Komunální ekologie
  • Moderní obec
  • Odpady
Poplatky
Registrace bez poplatku 0Kč
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email