Odpadové hospodářství měst a obcí. Nová pravidla a nové výzvy.
Záznamy z 8 webinářů, včetně prezentací 0Kč

Po - Út
18.10. - 07.12.2021
online
 

Nově schválená odpadová legislativa přinesla doslova revoluci v pravidlech hospodaření s odpady. Na jejím základě se nyní česká města a obce snaží najít optimální způsob, jak nastavit své odpadové hospodářství a to s co nejmenšími ztrátami. 

Cílem seriálu webinářů je usnadnit jim jejich cestu – informovat o nové legislativě, objasnit její sporné body nebo vyvolat diskuzi tam, kde výklad zákona není úplně jasný. Velký prostor budou webináře věnovat představení zkušeností z praxe. Představíme nové přístupy v odpadovém hospodářství, inovace, možnosti optimalizace, jejichž cílem je snížení nákladů pro města i jejich obyvatele, lepší a spravedlivější organizace svozu i třídění odpadu a v neposlední řadě i přístupy šetrné k životnímu prostředí. 

Těšíme se na setkání opět v online prostoru!

Marcela Musílková a Hana Němejcová

VIDA conference
KontaktyOhlasy účastníků: 


Vaše webináře, které pravidelně sleduji jsou velmi zajímavé s velmi kvalitní moderací i výběrem „hostů“ a jsou prováděny s velkou profesionalitou a v nekonfrontačním duchu. Webináře  mně osobně přinesly řadu velmi cenných informací a pozitivních zkušeností  hlavně o tom „jak to jde dělat“ a ne jak to nejde. Ještě podstatnější je, že nyní vím, od koho tyto informace nyní mohu získat. Velmi Vašemu týmu děkuji za zprostředkování a přeji zdar i dalším webinářům ve Vaší „režii“.
Ing. Jan Marek, Odbor životního prostředí, Městský úřad Beroun


Každý webinář je moc fajn! Jsem na pozici správy komunálních odpadů 3,5 měsíce (takže úplný nováček) a vše je pro mě nové. Také jsem již absolvovala i jiná školení, ale když jsem přemýšlela o Vaší nabídce, tak máte tak širokou škálu hostů, prostě od všeho trochu, pokaždé někdo jiný. Hlavně důležitá je praxe; výklad zákona je sice také důležitý, ale jak se s tím vyrovnávají jiní, to je opravdu ta přidaná hodnota Vašich webinářů!!! Za mě zatím to nejlepší, co jsem shlédla!!! 
Renáta Hájková, odbor životního prostředí, Městský úřad Dačice
 

Program
1. Úvodní webinář: cesta k oběhovému hospodářství, nová odpadová legislativa
18. 10. 2021, 12:30 - 14:30 hodin

Nová odpadová legislativa, vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady (273/2021 Sb.)
Diskuse o dopadech nové odpadové legislativy do praxe a cestě k oběhovému hospodářství

Moderuje: Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obce jinak

Jan Maršák, ředitel odborů odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Štěpán Jakl, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
Miloš Kužvart, výkonný ředitel, Česká asociace oběhového hospodářství
Radek Hořeňovský, předseda klastru WASTen, z.s. 
Pavel Pešek, starosta města Jílové u Prahy

2. Nastavení poplatků za svoz komunálního odpadu, motivační systémy pro občany
25. 10. 2021, 13:00 - 15:00 hodin

Stanovení výše a způsobu výběru poplatků za svoz komunálního odpadu dle nové legislativy
Motivační programy pro poplatníky
Zkušenosti z praxe

Moderuje: Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obce jinak

Jan Maršák, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Štěpán Jakl, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Pavel Chodúr, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
 
Michal Zeman, projektový manažer, Obce jinak
Miloš Kužvart, výkonný ředitel, Česká asociace oběhového hospodářství 
Milan Kouřil, náměstek primátora pro ekonomiku, Statutární město Jablonec nad Nisou 
Pavel Pešek, starosta města Jílové u Prahy
3. Organizace odpadového hospodářství ve městech a možnosti jeho optimalizace
4. 11. 2021, 10:00 - 12:00 hodin

Jak snížit náklady za svoz odpadu ve městech a zároveň poskytovat dobrou službu občanům?
Jaké jsou možnosti optimalizace svozu odpadu? (door to door systémy, duhová popelnice ….)
Jak mohou pomoci nové technologie?
Zkušenosti z praxe

Moderuje: Pavel Mohrmann, šéfredaktor, Komunální ekologie

Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
Robin Dufek, ředitel, JRK Česká republika, s.r.o.

Pavel Koňa, INISOFT, s.r.o.
Jakub Jirgl, místostarosta, Město Šumperk
Kateřina Floriánová, Město Heřmanův Městec
Jaroslav Sívek, starosta, Obec Příkazy

4. Provozování sběrných dvorů ve městech a obcích. Předcházení vzniku odpadů.
11. 11. 2021, 10:00 - 12:00 hodin

Nové cesty a způsoby minimalizace vzniku odpadu.   
Podmínky pro provoz sběrných dvorů, nastavení parametrů služeb 
Zkušenosti z praxe.

Moderuje: Pavel Mohrmann, šéfredaktor, Komunální ekologie

Miroslav Jakuš, technický ředitel, INISOFT s.r.o. 
Lenka Šlajsová, vedoucí konzultantka, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje
Robin Liška, regionální manažer, JRK Česká republika s.r.o.
Pavel Netušil, místostarosta, Město Příbor 
Jitka Hofmanová, odbor ochrany prostředí, Hlavní město Praha
Jiří Novotný, starosta, Obec Trojanovice 
5. Odpad jako zdroj. Využití odpadu jako druhotné suroviny
18. 11. 2021, 10:00 - 12:00 hodin
Jak vypadá situace na trhu s recykláty. Co se dál děje s vytříděným odpadem? Jak fungují obchodníci s odpadem? Nové možnosti využití odpadů jako druhotných surovin? Jak přispět k rozvoji trhu s recykláty?

Moderuje:
Pavel Mohrmann, šéfredaktor, Komunální ekologie

Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
Miloslav Bačiak a Jaroslav Pátek, Enress, s.r.o., klastr WASTen
David Hausner, ředitel, Plastikářský klastr z.s.
Pavel Růžička, konzultant, Enviros, s.r.o.  
6. Optimalizace svozu odpadu ve městech. Jak zapojit drobné podnikatele do obecního systému nakládání s odpady?
25. 11. 2021, 10:00 - 12:00 hodin

Jaké jsou možnosti optimalizace svozu odpadu? 
Jak zapojit živnostníky do systému hospodaření s odpady? Co je potřeba ohlídat a jak nastavit pravidla.

Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obce jinak
Josef Kotál, vedoucí odboru životního prostředí, Město Vimperk
Tomáš Novák, Macron Software, s.r.o.

Veronika Hajná, konzultantka, Enviros, s.r.o.
další přednášející v jednání

 

7. Možnosti energetického využití odpadu
2. 12. 2021, 10:00 - 12:00 hodin

Nové cesty a způsoby minimalizace vzniku odpadu. 
Možnosti spalování a energetického využití odpadu dle nové legislativy.
Připravované projektové záměry a jejich současný stav. Technologické trendy.

Moderuje: Pavel Mohrmann, šéfredaktor, Komunální ekologie

Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
Michal Pohořelý, Ústav energetiky, VŠCHT Praha
Iveta Jurenová, obchodní náměstkyně, SAKO Brno, a.s.
Josef, Pikálek, ředitel divize, Enviros, s.r.o.
Milan Kazda, starosta, Obec Kněžice 
Václav Klecanda, místostarosta, Město Tábor
Jaroslav Sívek, starosta, Obec Příkazy

8. Co s bioodpadem?
7. 12. 2021, 10:00 - 12:00 hodin

Jak je bioodpad řešen v současné odpadové legislativě? Zkušenosti s provozováním komunitních kompostáren. Optimalizace svozu bioodpadu.
Gastroodpad v režii měst? 

Moderuje: Pavel Mohrmann, šéfredaktor, Komunální ekologie

Robin Dufek, ředitel, JRK Česká republika s.r.o.
Milan Černošek, ředitel, RESPONO, s.r.o.
Jakub John, předseda představenstva, VIA ALTA a.s.
Anna Tvrdíková, vedoucí sekce bioodpady a kompostování, CZ Biom
Milan Kazda, starosta, Obec Kněžice

 

Partneři konference
 • Ministerstvo životního prostředí
 • WASTen
 • Obce jinak
 • INISOFT
 • JRK
 • Enviros
 • PRO energy
 • Euractive
 • Energie 21
 • Komunální ekologie
 • Moderní obec
 • Odpady
 • Ekolist
 • Enviweb
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email