Fotovoltaika v praxi

Nabízíme plný videozáznam konference včetně prezentací.

Videozáznam konference + prezentace ke stažení 1500 Kč

Čtvrtek
14.09.2023
Praha, hotel Artemis a on-line
 

Další konference o rozvoji fotovoltaiky, legislativním prostředí pro rozvoj FVE a zkušenostech z realizovaných projektů. Konference je určena pro investory do FVE z řad soukromého sektoru i veřejné správy. 

Zúčastnit se můžete osobně nebo on-line. 

Loňská konference proběhla 14.9.2022 - více o ní se můžete dozvědět zde


Těšíme se na vás,


Marcela Musílková a Hana Němejcová
VIDA conference

Kontakty

Nabízíme také: 

Povolovací procesy pro OZE po novelách energetického a stavebního zákona -  - videozáznam proběhlého semináře z 23.3.2023 - objednávejte výhodně spolu s konferencí 

Zavádění energetického managementu v praxi měst a obcí - 11.10.2023 - Praha, hotel Olympik a online - právě připravujeme

Energetický management pro města a obce 2024 - 24.a 25.1.2023 Praha  - právě připravujemeAKTUÁLNĚ:


12. 9. 2023_Organizační pokyny účastníkům osobně byly rozeslány. 

13. 9. 2023_Přístupové údaje pro sledování konference on-line rozesíláme během dopoledne. 

Program
9:00 hod. Zahájení konference

Moderuje:

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace, výrobu a skladování vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu v ČR a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu. Jan Fousek působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. 

Jan Krčmář
Solární Asociace
výkonný ředitel

Aktuální situace ve fotovoltaice a bariéry dalšího rozvoje

René Neděla
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
vrchní ředitel, Sekce energetiky a jaderných zdrojů

Legislativní podmínky rozvoje obnovitelných zdrojů

Podpora rozvoje nových FVE - akcelerační zóny

Mgr. Eva Volfová, náměstkyně člena vlády

Na České zemědělské univerzitě v Praze se věnuje projektům na ochranu řeky Labe. V Plzeňském kraji je odbornou poradkyní náměstka pro životní prostředí, zemědělství, regionální rozvoj a evropské záležitosti, vedoucí Expertní skupiny pro životní prostředí, členka výboru životního prostředí. Dlouhodobě spolupracuje s nevládními organizacemi (Ametyst, Česká botanická společnost, Česká společnost ornitologická). Mezi lety 2011 a 2021 se věnovala mezinárodnímu projektu Zelený pás. Od roku 2011 je soudní znalkyní v oboru Ochrana přírody, specializace: Natura 2000, mapování biotopů a navrhování lokalit. 

Povolovací procesy na stavbu fotovoltaických elektráren

Pavel Doucha je společníkem a jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o. V průběhu své kariéry se věnoval zejména právu životního prostředí a souvisejícím oborům (stavební právo, správní řízení a správní soudnictví, ochrana veřejného zdraví, právo na informace) a následně energetickému právu a všeobecnému právnímu poradenství pro klienty ze sektoru energetiky. 
Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, působil i jako člen rozkladové komise ministra životního prostředí. Je autorem řady odborných článků. Pavel má magisterský titul v oboru Právo a právní věda z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
10:45 hod. Přestávka na kávu
Alexandr Černý
Energetický regulační úřad
ředitel Odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství

On-line prezentace: Sdílení elektřiny v bytových domech

Koncepční pojetí fotovoltaiky v praxi

Identifikací, kvantifikováním, možnostmi financování, implementací a verifikací přínosů úsporných opatření nebo energetického managementu se zabývá od roku 2004. Jako energetický specialista pracující ve společnosti ENVIROS, s.r.o., se zaměřuje do oblasti průmyslu (slévárny, sklárny, cementárny, výroba stavebních materiálů, výroba aut a jejich komponentů apod.), dotačního poradentství, koncepčních a strategických materiálů (ÚEK, SECAP), využití OZE (biomasa, FVE, KVET, vítr, voda), energetického managementu (ISO 50001), udržitelné spotřeby a výroby, soustav zásobování tepelnou energií, elektromobility a osvěty (EKIS, publikace). V rámci finančních nástrojů (EIB a EBRD) nebo rozvojové spolupráce (ČRA) se podílí na zahraničních projektech zaměřených na udržitelnost a snižování energetické náročnosti a environmentální zátěže. 

Zdeněk Tříska
Solar Global, a.s.
výkonný ředitel

Jak naložit s přetoky energie z FVE do sítě?

Jak probíhá realizace nových pozemních FVE?

Ing. Petr ONDŘEJ, MBA vystudoval obor automatizace a robotizace na ČVUT v Praze, a program MBA na City University of Seattle. Ve fotovoltaice se pohybuje od roku 2008. První solární park jeho společnost postavila v ČR, následně pokračoval ve výstavbě v Bulharsku, Rumunsku, Nizozemí a Maďarsku. Jeho společnosti v současné době staví parky opět v České republice, kdy jen letos připraví a postaví více jak 8MW. Kromě výstavby se jeho společnosti věnují servisu FVE a sám je dále investorem v solárních elektrárnách.

• Ekonomika projektů – financování, možnost získání dotací, návratnost projektů • Projektová příprava, povolovací procesy v praxi • Technická stránka projektů

Jakub Hrbek
Státní fond životního prostředí ČR
ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

Aktuální dotační možnosti pro fotovoltaiku ze SFŽP ČR

13:30 hod. Společný oběd
14.30 hod. Odpolední blok

Pražské společenství obnovitelné energie a komunitní energetika

Ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. V letech 2011- 2020 pracoval jako energetický manažer města Litoměřice. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních OZE), STARDUST (renovace brownfieldů na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), INNOVATE (inovativní formy financování úspor v bytovém sektoru). Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 vykonává funkci předsedy Sdružení energetických manažerů měst a obcí. 

Radim Kolařík
Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
vedoucí oddělení investic a energetiky

Realizovaný FVE projekt - řešení dodávek elektřiny a energetické bezpečnosti v průmyslu

Martin Černý
Lidl Česká republika, v.o.s.
konzultant oddělení Facility managementu

Realizace FV elektráren na střechách prodejen Lidl - zkušenosti z praxe

Vladimír Buřt
Město Horní Jiřetín
starosta

FVE ve spojení s distribuční soustavou ve vlastnictví města

16:15 hod. Předpokládaný závěr konference, závěrečná neformální diskuze při sklence vína
Partneři konference
 • Doucha Šikola advokáti, s.r.o.
 • MEMODO
 • Solární Asociace
 • Asociace pro akumulaci energie
 • Enviros
 • AS Construction
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Euractive
 • Enviweb
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
 • TZB -info
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email